uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Zděné oplocení parku Marie Restituty

Nejpozději do konce května 2021 má být provedena oprava druhé části zděného oplocení parku Marie Restituty, která bude navazovat na již realizovanou první etapu. Stávající zděné oplocení se naklání směrem k bytové zástavbě a časem by hrozil jeho pád. Vzhledem k tomu, že hlavním problémem oplocení je jeho založení a naklonění vlastního zdiva, bude oprava řešena jako demolice stávajícího oplocení a jeho náhrada oplocením novým. Konstrukční řešení je stejné jako v případě první části opravy, kdy už bylo schváleno odborem památkové péče Magistrátu města Brna.