uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Ochrana obyvatelstva

Cílem je minimalizovat nebo alespoň snížit následky mimořádných událostí na životy a zdraví občanů a jejich majetek.

Občan má právo na pomoc státu (úřadu), ale i povinnost a spoluodpovědnost za svoji ochranu. Je základním prvkem systému ochrany obyvatelstva a podle koncepce má být informovaný a sebevzdělaný. Má umět reagovat na přijímaná opatření, chránit sebe, poskytovat pomoc bližním a ostatním osobám.

Městská část při plnění svých úkolů ochrany veřejného zájmu je základním prvkem při zabezpečování opatření ochrany obyvatelstva. Informuje (Internet, Severník) o možných ohroženích, plánovaných opatřeních a postupech jak dosáhnout stanoveného cíle ochrany obyvatelstva. Mimo těchto forem má občan (právnická a fyzická podnikající osoba) možnost v rámci preventivně výchovné činnosti využít v osobním či písemném styku INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ÚMČ BRNO-SEVER tj. REFERENTI OCHRANY OBYVATELSTVA A POŽÁRNÍ OCHRANY ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ.

krizport

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce. Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JMK.

vasecestykbezpeci

V tomto projektu pracovnice Hasičského záchranného sboru JmK, Krajského ředitelství Policie JmK a Diecézní charity Brno radí, co se má dělat a jaký má být správný postup při běžně se vyskytujících druzích ohrožení naší bezpečnosti a majetku při mimořádných událostech, krizových situacích nebo při kriminální činnosti.

banner klesti

Odesláním formuláře HZS JmK nepovoluje pálení. Formulář slouží pro evidenci na OPIS HZS JmK. Více zákon č. 133/1985 Sb.

hasicmagazin

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč vyrobilo seriál, krátkých videoklipů s názvem Štěstí přeje připraveným, které slouží jako návod, jak se chovat při vzniklých nebezpečných situacích, které mohou potkat každého z nás.
Současně je tam umístěna část ZPRAVODAJSTVÍ a HASIČSKÝ MAGAZIN GŘ HZS ČR.

dracekhasik

Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

logo zachranny kruh

Tento portál je dílem Asociace „Záchranný kruh". Obsahuje řadu projektů věnovaný dětem, mládeži a občanům, kde lze nalézt řadu rad a odpovědí na problematiku mimořádných událostí a krizových situací.

znak hzs r

HZS ČR www.hzscr.cz chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech

Občan v ohrožení

Povodňový plán městské části Brno-sever

Povodňový plán městské části Brno-sever naleznete ZDE.

Nouzové ubytování v případě 100leté povodně

nouzove ubytovani

nouzove ubytovani 01

nouzove ubytovani 02

nouzove ubytovani 03

nouzove ubytovani 04

Karta první pomoci

Kapesní průvodce

Kapesní průvodce pro mimořádné události
V roce 2005 vydal ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
Tel.: +420 532 151(111), Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.sever.brno.cz

Ke stažení ve formátu PDF

Informace na plakátech

Co dělat v případě mimořádné události v obrazech
(převzato od Jihočeského kraje a částečně upraveno na podmínky městské části)

OBECNÉ
- Kde získat informace
- Obecné zásady
- Varování obyvatelstva - signál
    - Tón pro všeobecnou výstrahu
    - "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"
    - Tón pro zkoušku sirén
    - "ZKOUŠKA SIRÉN"
- Varování obyvatelstva - chování
- Individuální ochrana obyvatelstva
- Ukrytí obyvatelstva - kde a jak
- Ukrytí obyvatelstva - kdy
- Evakuace obyvatelstva - kdy
- Evakuace obyvatelstva - co dělat
- Evakuační zavazadlo

PŘÍRODNÍ VLIVY
- Přirozená povodeň
- Požár - vznik
- Požár - chování
- Laviny a sesuvy půdy
- Zemětřesení - chování
- Zemětřesení - opatření

CIVILIZAČNÍ VLIVY A PROVOZNÍ HAVÁRIE
- Zvláštní povodeň
- Havárie - únik nebezpečných látek
- Havárie -únik nebezpečných látek - vznik
- Havárie - únik nebezpečných látek - chování
- Radiační havárie

CIVILIZAČNÍ VLIVY - SPOLEČENSKÁ A SOCIÁLNÍ OHROŽENÍ
- Teroristická akce - chování
- Teroristická akce - střelná zbraň

Štěstí přeje připraveným

Seriál krátkých videoklipů "Štěstí přeje připraveným" vyrobený ve spolupráci MV GŘ HZS ČR a IOOLB slouží jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích, do kterých se může každý z nás dostat. Jednotlivé klipy je možné bezplatně zkopírovat pro další použití.

 http://www.ioolb.cz/video_stesti.php

Vaše cesty k bezpečí

Rady a tipy "chytrých blondýnek" jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

Příručka první pomoci

Pro případ blackoutu