uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Základní kontakty

Úřad MČ
Podatelna
Podatelna poliklinika Lesná
Mgr. Michal Lipovský Tajemník ÚMČ Brno-sever
Kateřina Lánská Asistentka starosty
Bc. Martin Ingr Pracovník vztahů k veřejnosti
Odbor životního prostředí Připomínky ke stavu veřejné zeleně a k čistotě veřejných prostranství (non-stop linka se záznamníkem)
Stížnosti Kontaktní formulář pro podávání stížností prostřednictvím webových stránek ÚMČ Brno-sever
Pověřenec pro ochranu osobních údajů