uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Orientace v budově

Základní orientace v budově úřadu Bratislavská 70

Úřad městské části Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

5. patro

Odbor finanční

Odbor vnitřních věcí

Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku
oddělení majetku

Odbor organizační
informatika

4. patro

Odbor vnitřních věcí
matrika, Czech POINT

Odbor organizační
právnička úřadu, poplatky ze psů, personální oddělení

Odbor sociálních věcí a školství
vedoucí odboru
oddělení školství
oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor finanční
pokladna

3. patro

Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku
oddělení dopravy

2. patro

Odbor životního prostředí

Odbor dopravy, rozvoje, investic a majetku
oddělení investic

Odbor sociálních věcí a školství
oddělení sociálních věcí

WC ženy

2. mezipatro

Pracovník vztahů k veřejnosti

1. patro

Starosta

Místostarostové

Člen Rady městské části

Tajemník úřadu

Kancelář úřadu

Interní auditor

1. mezipatro

Odbor vnitřních věcí
oddělení přestupků

Přízemí

Odbor vnitřních věcí
výpravna

Odbor sociálních věcí a školství
oddělení sociálně-právní ochrany dětí – kurátorky mládeže a mladistvých, sociální pracovnice

Podatelna / Informační centrum

WC invalidé

WC muži

 

Elektronická podatelna