uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Přehled oceněných

Za rok 2014

Oblast sportu: Tomáš Bábek, dráhový cyklista
Oblast kultury a služeb veřejnosti: sdružení SK Diviška

Za rok 2015

Oblast sportu: Jana Ansorgová, vodní záchranný sport
Oblast kultury: Ondřej Chybík, architekt
Oblast veřejně prospěšné činnosti: kolektiv pracovníků „Domácí péče“ pro děti v terminální fázi onkologického onemocnění při Nadačním fondu KRTEK

Za rok 2016

Oblast sportu: Alžběta Dufková a Soňa Bernardová, akvabely
Oblast kultury: Jan Hladík, operní pěvec
Oblast veřejně prospěšné činnosti: kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Merhautova 37

Za rok 2017

Oblast sportu: AEROBIK CENTRUM BRNO
Oblast kultury: Milan Kašuba, kytarista
Oblast veřejně prospěšné činnosti: Vladimír Mlčoch, předseda Seniorklubu Ibsenova 2

Za rok 2018

Oblast sportu: Karel Jarůšek, bývalý fotbalista a později trenér
Oblast kultury: Lubo Kristek, sochař, malíř a akční umělec
Oblast veřejně prospěšné činnosti: kolektiv pracovníků Pracoviště Lesná Střediska volného času Lužánky

Za rok 2019

Oblast sportu: Miroslav Černohlávek, trenér dráhové cyklistiky
Oblast kultury: Miloslav Filakovský, spisovatel – propagátor odkazu československých legionářů
Oblast veřejně prospěšné činnosti: Jiří Grygar, astrofyzik a popularizátor vědy

Za rok 2020

Oblast sportu: FBŠ Hattrick Brno, z. s., florbalový klub
Oblast kultury: Věra Lejsková, klavíristka
Oblast veřejně prospěšné činnosti: Přemysl Dížka, fotograf a autor fotografických publikací

Za rok 2021

Oblast sportu: Šárka Kašpárková, atletka
Oblast kultury: Bořivoj Doležal, malíř
Oblast veřejně prospěšné činnosti: Aleš Doubek, dobrovolný hasič

Za rok 2022

Oblast sportu: František Jursa, cyklistický závodník, trenér a funkcionář (in memoriam)
Oblast kultury: Jindřich Eliáš, diskžokej a moderátor
Oblast veřejně prospěšné činnosti: Antonín Pivoňka, dobrovolný hasič

Za rok 2023

Oblast sportu: Jaromír Meixner, bývalý hokejista, pozdější trenér a sportovní novinář 
Oblast kultury: František Borovec, grafik (in memoriam)
Oblast veřejně prospěšné činnosti: Václav Benda, dlouholetý komunální politik, který se zasadil o vznik duchovního centra a kostela na Lesné
Osobnost in memoriam: Marta Hartlová, významná představitelka samosprávy městské části Brno-sever po roce 1989 jako místostarostka a pozdější starostka

Pravidla pro udělování ocenění „Osobnost městské části Brno-sever"

1. Ocenění „Osobnost městské části Brno-sever“ (dále jen „ocenění“) je udělováno Zastupitelstvem městské části Brno-sever v těchto kategoriích:
     1. kategorie Osobnost v oblasti sportu
     2. kategorie Osobnost v oblasti kultury
     3. kategorie Osobnost v oblasti veřejně prospěšné činnosti
     4. kategorie Osobnost in memoriam

2. Zastupitelstvo městské části Brno-sever projednává návrhy na udělení ocenění a uděluje ocenění v jednotlivých kategoriích. V každé kategorii může být udělena pouze jedna cena, a to jednotlivci či kolektivu. Ocenění se udělují 1x ročně.
3. Žijící oceněný obdrží pamětní list, plaketu a věcný dar v hodnotě do 10 tis. Kč. Případný zástupce/příbuzný oceněného in memoriam obdrží pouze pamětní list a plaketu.
4. Návrhy na udělení ocenění mohou předkládat občané, orgány městské části Brno-sever, členové Zastupitelstva městské části Brno-sever, školy, příspěvkové organizace, spolky a další subjekty.
5. Písemný návrh lze podat osobně na podatelně Úřadu městské části Brno-sever nebo na sekretariátu starosty městské části Brno-sever, případně zaslat poštou na adresu Úřad městské části Brno-sever, sekretariát starosty, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronickou poštou (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději do 30.11. daného roku.
6. Návrhy na udělení ocenění se podávají každý kalendářní rok samostatně a jejich formální úprava není předepsána.
7. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na ocenění, kategorii, v níž je ocenění navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele a případné kontaktní údaje kandidáta, jsou-li navrhovateli známy. Návrh, který nesplňuje tyto náležitosti, může být vyřazen. Písemný souhlas kandidáta s návrhem na ocenění bude zajištěn ze strany Úřadu městské části Brno-sever. V případě, že navržený kandidát neudělí souhlas s návrhem na ocenění, nelze tomuto kandidátovi ocenění udělit, s výjimkou ocenění in memoriam.
8. Komise školství, kultury a sportu Rady městské části Brno-sever se při svém jednání řídí těmito pravidly, posuzuje podané návrhy na udělení ocenění a předkládá Radě městské části Brno-sever své doporučení na udělení ocenění v jednotlivých kategoriích.
9. Rada městské části Brno-sever posuzuje všechny podané návrhy na udělení ocenění s přihlédnutím k doporučení komise a předkládá své doporučení na udělení ocenění v jednotlivých kategoriích Zastupitelstvu městské části Brno-sever.
10. Tato pravidla byla schválena na 9/12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever konaném dne 24.04.2024 a nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem městské části Brno-sever.

SOUHLAS KANDIDÁTA S ÚČASTÍ NA OCENĚNÍ

Pro účely vyhlášení ocenění budou Statutárním městem Brnem – městskou částí Brno sever zpracovány osobní údaje navrhovatelů a kandidátů, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech. Další informace o zpracování osobních údajů jsou k zobrazení zde: http://sever.brno.cz/ochrana-osobnich-udaju.html.