uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Czech POINT

Kontaktní místo veřejné správy:

ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 4. patro, dv. č. 70

Tel. č. 545 542 267/268

Eva Cabicarová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hana Jamborová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provoz pracoviště:

Pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 12:45 - 17:00

Nejbližší pobočky Czech POINT:
Krajský úřad JmK, Cejl 73
Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3
Česká pošta, Zemědělská 68 - Černá Pole
Česká pošta, Dukelská 52 - Husovice

Úřad městské části Brno-sever vydává prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – pracoviště Czech POINT na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (dále jen "ISVS").

Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby.

Úřad městské části Brno-sever prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT poskytuje tyto služby:

VÝPISOVÉ AGENDY

• výpisy z Katastru nemovitostí /veřejná evidence/
• ověřený snímek katastrální mapy /veřejná evidence/
• výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání (veřejná část) /veřejná evidence/
• výpisy z Veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík
společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností) /veřejná evidence/
• výpisy z Rejstříku trestů – Fyzická osoba /neveřejná evidence/ - více informací ZDE.
                                           Právnická osoba /veřejná evidence/

UPOZORNÉNÍ:
Výpisy z rejstříku trestů vydané na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Pro použití v zahraničí si opatřete výpis vydaný přímo Rejstříkem trestů. - Více informací ZDE.

 výpisy bodového hodnocení osoby /neveřejná evidence/

UPOZORNÉNÍ:
Elektronický výpis z bodového hodnocení řidiče lze navíc oproti běžným Czech Pointům získat kdykoli stejně tak jako další výpisy. Nová služba se neustále rozšiřuje, ale je však dostupná pouze majitelům datových schránek. - Více informací ZDE.

• výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů /veřejná evidence/
• výpisy z Insolvenčního rejstříku /veřejná evidence/
• vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů /veřejná evidence/

AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ

• autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby dokumentu
• autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby dokumentu

PODACÍ AGENDY

• Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního systému odpadového
hospodářství) /neveřejná evidence/
• Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu

AGENDY ZÁKLADNÍ REGISTRY

• výpis údajů z registru obyvatel (ROB) /neveřejná evidence/
• veřejný výpis údajů z registru osob (ROS) /veřejná evidence/
• neveřejný výpis údajů podnikající osoby z registru osob /neveřejná evidence/
• výpis o využití údajů z registru obyvatel /neveřejná evidence/
• záznam o využití údajů z registru osob /neveřejná evidence/
• žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel /neveřejná evidence/
• žádost o změnu údajů v registru osob /neveřejná evidence/
• žádost o poskytování údajů třetí osobě /neveřejná evidence/

AGENDY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK

• žádosti o zřízení datové schránky
• žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Další agendy informačního systému datových schránek:

• žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
• žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
• žádost o povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
• žádost o zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
• oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
• oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
• oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
• žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
• žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
• vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

Správní poplatky

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Veřejných rejstříků, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a Insolvenčního rejstříku jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72) je zpoplatněno. Za zprostředkování podání podatel hradí kontaktnímu místu veřejné správy poplatek 50 Kč.

Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opakované vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200,- Kč (část I položka 4 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb.).

Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,- Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb.).

Správní poplatek za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci je stanoven na 200,- Kč (část I položka 10 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Vydávání ověřených výstupů z údajů registru obyvatel, registru osob, veřejných údajů z registru osob, výpisu o využití údajů z registru obyvatel a z registru osob jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Žádosti o změnu údajů v registru obyvatel a v registru osob a dále žádost o poskytnutí údajů třetí osobě jsou prováděny zdarma.

 

Další užitečné odkazy:

Czech POINT - stránky MV ČR

Datové schránky

Vzory

Výpis z Rejstříku trestů – vzor plné moci – Word, PDF.
Výpis bodového hodnocení osoby – vzor plné moci – Word, PDF.