uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Školy a školky zřizované městskou částí Brno-sever

Základní a mateřské školy zřízené MČ Brno-sever

Název, adresa, IČO a kontakt na ředitele školského zařízenítelefonpodrobné informace
právní forma - příspěvkové organizace
Základní školy:
Základní škola Brno, Janouškova 2
IČ: 49466615
ředitel: Mgr. Jan Maroši
545 222 083 detail >>>
Základní a mateřské školy:
Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9
IČ: 49466631
ředitel: Mgr. Petr Kapounek
MŠ v budově Nejedlého 13
548 422 740 detail >>>
Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37 
IČ: 49466623
ředitelka: PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
MŠ v budovách Merhautova 37, Vranovská 17 a Sýpka 26a
545 211 651 detail >>>
Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 
IČ: 49466607
ředitel: Mgr. Jiří Křenek
MŠ v budově Loosova 11
548 422 932 detail >>>
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno,
nám. Republiky 10 
IČ: 48512184
ředitelka: Mgr. Simona Pokorná
MŠ v budově Cacovická 6
545 576 794 detail >>>
Základní škola Brno, Zeiberlichova 49 
IČ: 70994218
ředitelka: PaedDr. Alena Zanettiová
541 238 227 detail >>>
Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29
IČ: 49465091
ředitel: Mgr. Miloš Hrůza
545 428 512 detail >>>
Mateřské školy:
Mateřská škola Brno, Bieblova 16
IČ: 70993980
ředitelka: Martina Weinbergerová
545 210 928 detail >>>
Mateřská škola Brno, Brechtova 6
IČ: 70994005
ředitelka: Mgr. Ivana Horká
731 235 839 detail >>>
Mateřská škola Brno, Černopolní 3a
IČ: 64328481
ředitelka: Martina Janečková
545 576 627 detail >>>
Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70
IČ: 70994064
ředitelka: Daniela Kriklová
608 134 333 detail >>>
Mateřská škola Brno, Kohoutova 6
IČ: 70994081
ředitelka: Mgr. Zuzana Šustrová

548 529 070
zrušeno
k 1. 4. 2020

734 654 509
ředitelka
734 820 918
školka

detail >>>
Mateřská škola Brno, Marie Majerové 14
IČ: 70994129
ředitelka: Mgr. Petra Křížová
739 089 116
ředitelka
775 534 772
zast. učitelka
detail >>>
Mateřská škola Brno, nám. SNP 25a
IČ: 70994145
ředitelka: Zora Lozrtová
548 525 480 detail >>>
Mateřská škola Brno, Síčka 1a
IČ: 10740937
ředitelka: Lucie Ducháčová, DiS.
605 597 758 detail >>>
Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1
IČ: 70994161
ředitelka: Ivona Mašínová
548 520 840 detail >>>
Mateřská škola Brno, Šrámkova 14
IČ: 70994196
ředitelka: Mgr. Gabriela Sehnalová
548 520 775 detail >>>
Mateřská škola Brno, Tišnovská 169
IČ: 70994200
ředitelka: Lenka Svobodová
545 218 031 detail >>>

Ostatní školy

 

Název, adresa, IČO a kontakt na ředitele školského zařízenítelefonpodrobné informace
Základní a mateřské školy:
Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno
Černopolní 9
IČ: 64327809
ředitelka: PaedDr. Jana Stěničková
532 234 744 detail >>>
Speciální školy:
Mateřská škola speciální, základní škola speciální
a praktická škola Ibsenka Brno
Ibsenova 1
IČ: 60555998
ředitel: PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.
548 522 898 detail >>>
Střední školy:
Gymnázium Brno, Elgartova
Elgartova 3
IČ: 00558974
ředitelka: Mgr. Petra Šperková
545 321 222 detail >>>
Střední průmyslová škola chemická Brno
Vranovská 65
IČ: 62157264
ředitel: Ing. Vilém Koutník, CSc.
545 544 411 detail >>>
Střední škola Gemini Brno
Vaculíkova 14
IČ: 48515027
ředitel: Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M.
545 222 089 detail >>>
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno
Francouzská 101
IČ: 00566756
ředitel: MgA. Tomáš Rybníček
545 125 611 detail >>>
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova
Merhautova 15
IČ: 00638005
ředitelka: PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
545 576 263 detail >>>
Taneční konzervatoř Brno
Nejedlého 3
IČ: 00567566
ředitel: Mgr. Zdeněk Kárný
548 529 080 detail >>>
Základní umělecké školy:
Základní umělecká škola Brno, Vranovská
Vranovská 41
IČ: 62156756
ředitelka: Mgr. Bronislava Schoříková
545 574 893 detail >>>
Soukromé mateřské školy:
Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o.
Šrámkova 14
IČ: 25338790
601 347 191 detail >>>
Montessori mateřská škola Semínko Brno, s.r.o.
Melatín 24b
IČ: 04344669
776 303 044 detail >>>
Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně
Kohoutova 11
IČ: 71342338
737 513 376 detail >>>
Ostatní soukromé školy:
Hudební škola YAMAHA
Zemědělská 29, náměstí SNP 33, Okružní 1
IČ: 67064345
603 943 213 detail >>>