uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Chodník Nejedlého

Od srpna 2020 s předpokládaným dokončením v listopadu 2020 probíhá oprava chodníku za Taneční konzervatoří v Nejedlého ulici na Lesné. Práce spočívají v odstranění stávajícího povrchu sestávajícího částečně z asfaltu, částečně z betonové dlažby a jeho nahrazení zámkovou dlažbou. Po dokončení stavebních prací budou okolní nezpevněné plochy upraveny a osety travním semenem.

chod nejedleho 1

chod nejedleho 2

chod nejedleho 3