uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Lávka pro pěší v Čertově rokli

Od srpna do prosince 2020 byla vybudována lávka přes Čertovu rokli přibližně mezi základní školou na Blažkově a střediskem volného času na Milénově ulici, která výrazně usnadňuje cestu mezi východní a západní částí Lesné. Lávka je provedena jako oblouková s horní mostovkou, spodní stavbu tvoří železobetonové krajní opěry a základy oblouku. Lávka je založena hlubinně na mikropilotách. Nosná konstrukce je ocelová, podlaha lávky je dřevěná, stejně tak i výplň zábradlí vyjma 4 polí na každé straně lávky, jejichž výplň je průhledná.

lavka rokle 1

lavka rokle 2

lavka rokle 3

lavka rokle 4

lavka rokle 5

lavka rokle 7

lavka rokle 8

lavka rokle 9

lavka rokle 10

lavka rokle 11