uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Plácek pod platany

Od května do října 2020 byla realizována proměna někdejšího parkoviště naproti radnice městské části na nároží ulic Bratislavské a Hvězdové na veřejné prostranství sloužící k setkávání a venkovním kulturním akcím. Městská část se tím zapojila do projektu BRNOX II, který má za cíl revitalizaci takzvaného brněnského Bronxu. Došlo k nahrazení stávající asfaltové plochy mlatovým povrchem a doplnění betonové dlažby, k instalaci nového veřejného osvětlení, 10metrové dubové lavice a dřevěného pobytového plata, z úrovně realizátorů projektu BRNOX II také k instalaci designového betonového mobiliáře. 

pod platany 1