uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Částečné obnovení provozu základních škol - 5. květen 2020

Ředitelé jednotlivých základních škol postupně předávají rodičům informace k možné osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Informace pro rodiče jsou zveřejňovány na webových stránkách škol a předávány způsobem pro danou školu obvyklým (např. hromadný e-mail všem rodičům). Obdobně bude postupováno v případě možné osobní přítomnosti žáků 1. stupně. Informace o obnovení provozu mateřských škol budou zveřejněny později - více ZDE.

Příklad informace pro rodiče žáků 9. ročníků:

Vážení rodiče, milí žáci!

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Podrobné informace, kterými se bude celá organizace přípravy na přijímací zkoušky řídit, a které bude nutno respektovat naleznete na stránkách MŠMT, nebo na webu školy.

Předpokládáme přípravu z předmětů Čj a M.

Žádáme Vás o závazné sdělení, zda se Vaše dítě bude pravidelně od 11. 5. 2020 zúčastňovat této přípravy, která bude probíhat 4x týdně, od pondělí do čtvrtka, v lekcích po 60 minutách.

Žáci budou rozděleni do skupin do 15 členů, které se nesmí měnit. Po přihlášení je docházka do přípravy povinná, včetně omlouvání případné absence.

Svůj zájem o zařazení Vašeho dítěte do výukové skupiny zašlete co nejdříve, nejpozději do středy 6. 5. 2020, na e-mailovou adresu třídních učitelů.

V den zahájení příprav na přijímací zkoušky žáci odevzdají při příchodu podepsané čestné prohlášení, které je ke stažení na webu školy - zde.

Žáka nelze zařadit do výukové skupiny později, než k 11. 5. 2020. O zařazení žáků do skupin Vás bude informovat třídní učitelka.