uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Přijímací řízení do mateřských škol - 27. březen 2020

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: https://zapisdoms.brno.cz

Upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení od svého dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, jenž je povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Dle vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje může být k vydání výše uvedeného potvrzení, a to zejména části o zdravotním stavu dítěte vyžadována osobní účast dítěte u lékaře. Doporučujeme předem si telefonicky nebo jinou cestou sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Zápis dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích:
■ Vydávání přihlášek bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2020
■ Sběr přihlášek 4. 5. a 5. 5. 2020
■ Přijímací řízení od 11. 5. 2020 – zpětvzetí do 25. 5. 2020

Přihlášky do mateřských škol je možné získat:
■ na internetové adrese https://zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf
■ v každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol během uvedeného období
■ na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa (aktuálně ve zkráceném časovém režimu od 8 do 11 hodin)
Kontakty: Mgr. Dagmara Hanáková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 542 172 179,
Marcela Hofbruckerová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 542 172 181
Doporučujeme předem si telefonicky nebo e-mailem sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Podrobné informace naleznete na https://zapisdoms.brno.cz

Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se vaše dítě umístilo „nad čarou“ a už jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu vaše dítě navštěvovat nebude.
Obracíme se na vás se žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili nejpozději do 25. 5. 2020 a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám mateřských škol, které vaše dítě nebude navštěvovat.