uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Zápisy do základních škol - 27. březen 2020

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do základních škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: https://zapisdozs.brno.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat od 1. do 30. dubna, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis do 1. tříd školního roku 2020/2021 se bude konat v termínu od 1. do 30. dubna 2020. Žák plní povinnou školní docházku ve spádové základní škole podle místa svého trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou školu. Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky, pro které je škola spádová. Spádovost škol na území statutárního města Brna je stanovena obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna. Vyhlášku je možné stáhnout ZDE.

K zápisu přineste vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ, rodný list dítěte, občanský průkaz jeho zákonného zástupce, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte, je-li odlišné od rodičů.

Podrobné informace včetně možnosti sledovat průběh přijímacího řízení nabízí webová stránka https://zapisdozs.brno.cz