uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Škola hrou - 15. říjen 2012

Od září 2010 se žáci a učitelé ZŠ a MŠ Merhautova účastní projektu Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, financovaného z Evropského sociálního fondu, jako součásti operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. V rámci  projektu vznikly i projektové hodiny Škola hrou učitelky Michaely Zlámalové a žáků čtvrtého ročníku.

Zdravé mezilidské vztahy, komunikace a spolupráce byly náplní výuky koncem září ve čtvrté třídě na Vranovské, odloučeném pracovišti školy. Během dvou vyučovacích hodin se žáci zdokonalovali v rozvíjení paměti v oblasti početních operací a logického myšlení v návaznosti na slovní příklady. Práce ve dvojicích vznikala na základě náhodného výběru. Žáci měli možnost  upevnit vztahy v kolektivu celé třídy. Cílem hodin bylo mimo matematických úkonů i rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a hledání různých možností při řešení příkladů. Názor druhého byl při řešení úkolů důležitý, nastaly i momenty vzájemné konfrontace.

Aktivizační metody vhodně stimulují vnímání žáků. Nebylo tomu jinak ani v této třídě. Frontální výuka v úvodní části hodiny byla nahrazena prací ve dvojicích.. V práci s dětmi se také osvědčila situační hra na dané téma a dovednostně-praktická metoda, která souvisí s využitím obrázkového materiálu s textem. Vzájemné obohacování bylo přínosem pro všechny žáky, prohloubili si empatii ve třídě, a tím i schopnost aktivního naslouchání druhým.

Michaela Zlámalová, projektový pedagog

Irena Čechová, odborný poradce oblasti mentoringu

kola hrou 1

kola hrou 2

 kola hrou 3