uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Volná místa v nové mateřské škole Sýpka - 1. červenec 2019

ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, p. o., upozorňuje rodiče na volná místa v nově vybudované trojtřídní mateřské škole Sýpka 26a. Jedna ze tříd školky je plánována se zaměřením na hudební výchovu.
Přihlášku si můžete vyzvednout a odevzdat v době prázdnin každou středu od 9.00 do 12.00 hodin na sekretariátu základní školy.
Těší se na vás vedení školy.