uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Harmonogram přijímacího řízení do mateřských škol - 1. březen 2017

Přihlášky do mateřských škol budou letos v jednotlivých školkách vybírány 15. a 16. května.

Přihlášku získáte:
• na internetové adrese http://zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf
• v každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol během níže uvedeného období
• na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, dveře č. 104, nebo dveře č. 103

Vydávání přihlášek: probíhá od 18. 4. do 14. 5. Konkrétní dny a časy určí ředitel školy a zveřejní je obvyklým způsobem.

Sběr přihlášek: probíhá 15. a 16. 5. v jednotlivých MŠ. V každé škole, kam chcete dítě přihlásit, musíte osobně odevzdat přihlášku v papírové podobě.

Přijímací řízení: od 22. 5. očekávejte informaci o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. Podrobné informace naleznete na http://zapisdoms.brno.cz.

Zpětvzetí přihlášek: do 2. 6.
Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se vaše dítě umístilo "nad čarou" a už jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu vaše dítě navštěvovat nebude.