uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Osmáci a deváťáci ze Zemědělské navštívili partnerskou školu - 12. červenec 2016

Masarykova ZŠ a MŠ Brno, Zemědělská již 13 let spolupracuje s rakouskou školou v Badenu u Vídně. Žáci mají možnost se vzájemně navštěvovat, poznávat města, ve kterých žijí a chodí do školy, komunikovat spolu, a tím rozvíjet své jazykové znalosti.
Letos v červnu se 24 žáků osmých a devátých ročníků vypravilo do Badenu, kde je kromě tradiční prohlídky školy čekalo i rakousko-české utkání ve vybíjené, ve kterém dosáhli naši žáci vynikajícího výsledku 3:0.
Při loňské návštěvě rakouské školy nás velmi zaujalo jejich nové nahrávací studio. Práci ve studiu si tentokrát mohly dvě žákyně vyzkoušet na vlastní kůži. Badenští žáci s nimi totiž nahráli anglický rozhovor o tom, jak spolupráce obou škol funguje a jak se nám jejich škola líbí. Rozhovor se stal součástí relace místního rádia, které informovalo širší veřejnost o naší spolupráci.
Odpoledne jsme si prohlédli město a dozvěděli se něco o jeho historii a památkách a vše jsme zakončili volnem, při kterém se našim žákům věnovali badenští žáci.
Pro žáky bylo pozitivní zjištění, že se dovedou bez problémů domluvit. Celý den se moc vydařil.

Irena Šalamounová, MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29

mzs baden 1mzs baden 2