uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Zápis MŠ Loosova - 30. listopad -0001

Zápis dětí do mateřské školy se sídlem Brno-Lesná, Loosova 11 s nástupem dětí k 1. 2. 2012
Termín vydávání přihlášek: 3. ledna 2012 v 13.00–16.30
4. ledna 2012 v 10.00–16.00

Termín zápisu: 9. ledna 2012 v 10.00–15.00
10. ledna 2012 v 13.00–16.30

K zápisu se rodiče dostaví s dítětem, vyplněnou přihláškou
s potvrzením lékaře, rodným listem dítěte a svým občanským
průkazem.

Informace: Mgr. Eva Krupková
mob.: 775 701 706, tel.: 515 915 278