uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Mendelova univerzita v Brně vyhlásila Lesnický park - 30. listopad -0001

V pátek 22. dubna 2011 ve 14 hodin na palouku U Buku (směr Brno – Útěchov) byly lesy Mendelovy univerzity v Brně slavnostně vyhlášeny Lesnickým parkem.
Lesnický park Masarykův les Křtiny je vyhlašován z iniciativy Mendelovy univerzity v Brně s cílem posílit polyfunkční poslání lesů, deklarovat mimořádné hodnoty lesních porostů ve vlastnictví univerzity (CHKO Moravský kras, dvacet přírodních rezervací a NATURA 2000), tyto hodnoty udržovat a rozvíjet je v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodářství v lesích. Svou účast na tomto slavnostním aktu přislíbil ministr zemědělství České republiky Ing. Ivan Fuksa a náměstek ministra životního prostředí Ing. Tomáš Tesař.
Vyhlášením Lesnického parku Masarykův les Křtiny se pro širokou veřejnost nemění zásady pohybu v těchto lesních porostech, pro které stále platí zákon o lesích č. 289/1995 Sb.

Deset atributů lesnického parku „Masarykův les Křtiny“:
  1. dobrovolný přístup k závazku zbudování vzorového objektu,
  2. osvěta odborné i laické veřejnosti,
  3. zabezpečení trvale udržitelného hospodaření v lese i v krajině, včetně myslivosti,
  4. široká spolupráce v péči o kulturní krajinu,
  5. komunikace s veřejností s cílem zapojení do podpory ochrany lesa a rozvoje užitečných funkcí lesa,
  6. podpora regionálního rozvoje, spolupráce s místními subjekty,
  7. management cestovního ruchu, péče o turistickou infrastrukturu,
  8. podpora zaměstnanosti,
  9. důraz na vědecké bádání a aplikaci dosažených výsledků,
  10. budování dobrého jména českého lesnictví v očích domácí i zahraniční veřejnosti.