uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Zápisy do základních a mateřských škol - 22. březen 2024

ZÁPISY A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ

Zápis do 1. tříd školního roku 2024/2025 se bude konat v termínu od 1. do 30. dubna 2024. Žák plní povinnou školní docházku ve spádové základní škole podle místa svého trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou školu. Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky, pro které je škola spádová. Spádovost škol na území statutárního města Brna je stanovena obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna. Vyhlášku je možné stáhnout na webové adrese https://www.sever.brno.cz/images/soubory/spadovost_zs.pdf. K zápisu přineste vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ, rodný list dítěte, občanský průkaz jeho zákonného zástupce, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte, je-li odlišné od rodičů. Podrobné informace včetně možnosti sledovat průběh přijímacího řízení nabízí web – https://zapisdozs.brno.cz. Pro další informace sledujte webové stránky škol, případně využijte níže uvedené kontakty.

■ ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9
Den otevřených dveří: v úterý 2. 4. v 9, 10 a 11 hodin.
Zápis: ve čtvrtek 11. 4. a v pátek 12. 4. vždy od 15 do 18 hodin.
Po telefonické domluvě je možné se domluvit jak na prohlídce školy, tak i na individuálním termínu zápisu.
Telefon: 548 422 742
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.zsblazkova.cz

■ ZŠ Brno, Janouškova 2
Den otevřených dveří: v úterý 26. 3. od 9 do 11 hodin a od 14 do 17 hodin.
Zápis: v pátek 12. 4. od 14 do 17.30 hodin a v sobotu 13. 4. od 9 do 11 hodin.
Přijímací testy do 1. sportovní třídy se budou konat ve čtvrtek 25. 4. od 14 do 17 hodin v tělocvičně školy.
Telefon: 545 222 083
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: https://zsjanouskova.cz

■ ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37
Zápis: v pátek 5. 4. od 14 do 18 hodin a v sobotu 6. 4. od 9 do 12 hodin.
Telefon: 545 211 651
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.zsmerhautova.cz

■ ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14
Zápis: v pátek 19. 4. od 14 do 18 hodin a v sobotu 20. 4. od 9 do 12 hodin.
Telefon: 548 422 934
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.zsmilenova.cz

■ ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10
Zápis: ve čtvrtek 11. 4. od 12 do 18 hodin a v pátek 12. 4. od 12 do 15 hodin.
Telefon: 545 576 794
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.zsnamrep.cz

■ ZŠ Brno, Zeiberlichova 49
Den otevřených dveří: ve čtvrtek 11. 4. od 8 do 14 hodin.
Zápis: v pátek 19. 4. od 14 do 17 hodin a v sobotu 20. 4. od 9 do 12 hodin.
Telefon: 541 238 227
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: https://zssobesice.cz

■ Masarykova ZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29
Zápis: od úterý 9. 4. do čtvrtka 11. 4. vždy od 14 do 17 hodin ve třídách v přízemí budovy Jugoslávská 126.
Telefon: 545 428 511
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.maskola.cz 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zápis dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích:
1, Vydávání žádostí – od 15. 4. do 14. 5.
2, Příjem vyplněných žádostí – 13. 5. a 14. 5.
3, Vyhodnocování žádostí – od 23. 5.

Žádosti do MŠ je možné získat:
■ na internetové adrese https://zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf
■ v každé MŠ ve dnech stanovených řediteli/kami jednotlivých škol během výše uvedeného období

Podání žádosti
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1, osobní podání: 13. 5. – 14. 5.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z níže uvedených způsobů,
2, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
3, poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
4, do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku).

Doklady k zápisu
- Rodný list dítěte
- Občanský průkaz zákonného zástupce
- Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)
- Doložení řádného očkování dítěte – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelem/ředitelkou školy) ve lhůtě, kterou ředitel/ka školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.