uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Zápisy a přijímací řízení do základních a mateřských škol - 31. březen 2023

Zápisy do základních škol

Zápis do 1. tříd školního roku 2023/2024 se bude konat v termínu od 1. do 30. dubna 2023. Žák plní povinnou školní docházku ve spádové základní škole podle místa svého trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou školu. Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky, pro které je škola spádová. Spádovost škol na území statutárního města Brna je stanovena obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna. Vyhlášku je možné stáhnout na webové adrese www.sever.brno.cz/images/soubory/spadovost_zs.pdf. K zápisu přineste vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ, rodný list dítěte, občanský průkaz jeho zákonného zástupce, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte, je-li odlišné od rodičů. Podrobné informace včetně možnosti sledovat průběh přijímacího řízení nabízí web – https://zapisdozs.brno.cz. Pro další informace sledujte webové stránky škol, případně využijte níže uvedené kontakty.

■ ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9
Zápis: ve čtvrtek 13. 4. a v pátek 14. 4. vždy od 15 do 18 hodin.
Den otevřených dveří: v úterý 4. 4. v 9, 10 a 11 hodin. Po telefonické domluvě na telefonu: 548 422 742 je možné se domluvit jak na prohlídce školy, tak i na individuálním termínu zápisu.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.zsblazkova.cz

■ ZŠ Brno, Janouškova 2
Zápis: v pátek 14. 4. od 14 do 17.30 hodin a v sobotu 15. 4. od 9 do 11 hodin. Přijímací testy do 1. sportovní třídy se budou konat ve čtvrtek 20. 4. od 14 do 17 hodin v tělocvičně školy.
Telefon: 545 222 083
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: https://zsjanouskova.cz

■ ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37
Zápis: v pátek 14. 4. od 14 do 18 hodin a v sobotu 15. 4. od 9 do 12 hodin.
Telefon: 545 211 651
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.zsmerhautova.cz

■ ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14
Zápis: v pátek 14. 4. od 14 do 18 hodin a v sobotu 15. 4. od 9 do 12 hodin.
Telefon: 548 422 934
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.zsmilenova.cz

■ ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10
Zápis: ve čtvrtek 13. 4. od 13 do 18 hodin a v pátek 14. 4. od 12 do 15 hodin.
Telefon: 545 576 794
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.zsnamrep.cz

■ ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49
Zápis: v pátek 21. 4. od 14 do 17 hodin a v sobotu 22. 4. od 9 do 12 hodin.
Den otevřených dveří: ve čtvrtek 13. 4. od 8 do 14 hodin.
Telefon: 541 238 227
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: http://zssobesice.cz

■ Masarykova ZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29
Zápis: od úterý 18. 4. do čtvrtka 20. 4. vždy od 14 do 17 hodin ve třídách v přízemí budovy Jugoslávská 126.
Telefon: 545 428 511
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.maskola.cz

 

Přijímací řízení do mateřských škol

Zápis dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích:
■ Vydávání přihlášek bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2023
■ Příjem vyplněných žádostí 3. 5. a 4. 5. 2023
■ Vyhodnocování žádostí od 17. 5. 2023

Přihlášky do MŠ je možné získat:
■ na adrese https://zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf
■ v každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol během uvedeného období
■ na odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8 do 17 hodin.
Kontakty:
Bc. Yvona Šebestová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 542 172 179
Mgr. Irena Hudcová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 542 172 181

Podání žádosti
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. osobní podání: sběr přihlášek 3. a 4. května: podrobné informace vám poskytne konkrétní MŠ,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
4. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku).
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.