uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Rozšíření letního prázdninového provozu mateřských škol - 29. duben 2021

S ohledem na nepříznivou epidemickou situaci vláda s účinností od 27.02.2021 omezila mimo jiné provoz mateřských škol. V souvislosti s tímto dlouhodobým omezením Rada městské části Brno-sever na své schůzi 28. dubna rozhodla o rozšíření letního prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí.

V případě zájmu o přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v MČ Brno-sever se obracejte přímo na vedení konkrétní mateřské školy.
K přihlášení využijte jednotný formulář, který je k dispozici na webových stránkách MČ Brno-sever ZDE a jednotlivých MŠ.
S ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol.
Poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí.
V případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno.
Ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí.

prazdninovy provoz ms 2021 uprava