uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Nová třída Mateřské školy Brno, Slavíčkova 1 - 19. červen 2013

Rodičům z městské části Brno-sever se otevírá nová možnost umístit své dítě do mateřské školy. 
V MŠ Slavíčkova bude od 1. 9. 2013 otevřena nová třída pro 26 dětí.

Ředitelka Mateřské školy Brno, Slavíčkova 1 vyhlašuje

DODATEČNÝ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY se sídlem Slavíčkova 1
s nástupem dětí k 1. 9. 2013

Termín vydávání přihlášek: v pondělí 24. 6. 2013 od 7.00 do 16.00.      
Termín sběru přihlášek:     v pondělí 1. 7. 2013 od 7.00 do 16.00.                   

K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, vyplněnou přihláškou s potvrzením od lékaře, rodným listem dítěte a svým občanským průkazem.

Věříme, že rodičům, kterým se nepodařilo umístit své dítě, uděláme radost.

Ivona Mašínová
ředitelka školy