uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Informace k výskytu koronaviru SARS-CoV-2 - 13. březen 2020

Městská část sleduje výstupy z Bezpečnostní rady státu, Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje a Bezpečnostní rady města Brna a je připravena zajišťovat a provádět opatření nebo doporučení těchto orgánů. Pro městskou část jako organizační součást statutárního města Brna jsou určující opatření nebo doporučení vzešlá z úrovně města.

Všechny informace k opatřením města a doporučení v souvislosti se šířením koronaviru jsou průběžně zveřejňovány na webové stránce www.brno.cz/koronavirus.
Informace a doporučení pro občany naleznete také na webové stránce Jihomoravského kraje https://koronavirus.jmk.cz/.

Informace o vývoji situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Jihomoravském kraji jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje www.khsbrno.cz. Informace o vývoji situace ve výskytu nového koronaviru je pravidelně aktualizována na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz a koronavirus.mzcr.cz a Státního zdravotního ústavu v Praze www.szu.cz a také na stránkách Světové zdravotnické organizace WHO a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC.