uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Agenda stavebního úřadu I. stupně přešla z úřadů městských částí na magistrát - 1. červenec 2024

V návaznosti na změny Statutu města Brna provedené obecně závaznou vyhláškou č. 2/2024, kterou schválilo Zastupitelstvo města Brna, se s účinností od 01.07.2024 převedla agenda stavebního úřadu I. stupně z úřadů městských částí města Brna na nově zřízený stavební úřad zařazený v Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a stavebního řádu, Oddělení stavebního úřadu, který bude sídlit na adrese Orlí 30, Brno. S účinností od 01.07.2024 tedy došlo na Úřadu městské části Brno-sever ke zrušení odboru stavebního. Agenda silničního správního úřadu (zvláštní užívání komunikace, uzavírky, zábory veřejných prostranství) nadále zůstává v kompetenci úřadů městských částí, proto je tato agenda s účinností od 01.07.2024 začleněna do nově vzniklého oddělení dopravy v rámci odboru dopravy, rozvoje, investic a majetku.

Další informace k Centrálnímu stavebnímu úřadu na www.brno.cz/w/stavebni-urad.