uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Registrované partnerství

Uzavřít registrované partnerství lze na ÚMČ města Brna, Brno-sever ve stanovených termínech a čase, nebo na žádost na jiném vhodném místě a čase.

ROZPIS TERMÍNŮ VSTUPU DO PARTNERSTVÍ OD LEDNA DO ČERVNA 2024

ROZPIS TERMÍNŮ VSTUPU DO PARTNERSTVÍ OD ČERVENCE DO PROSINCE 2024

Gratulace seniorům

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Gratulace seniorům
4 Základní informace k životní situaci Společné gratulace seniorům jsou pořádány pro seniory s trvalým pobytem v městské části Brno-sever. Pro jubilanty, kteří v daném roce dovrší životního jubilea 75 a 80 – 84 let, akce probíhá čtvrtletně formou společenského setkání za účasti představitelů radnice městské části Brno-sever v prostorách Kinokavárny Brno na náměstí SNP 33, Brno – Černá Pole. Senioři, kteří dovrší věku 85, 90 a 95+, mají nárok na osobní návštěvu jubilanta referentkou úřadu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Senior s trvalým pobytem na Brno-severu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Akce pro jubilanty 75 a 80 – 84 let probíhá čtvrtletně, zváni jsou jubilanti narozeni v příslušném čtvrtletí na základě projevení jejich zájmu zasláním přihlášky ve formě souhlasu. Konkrétní termín Vám potvrdíme e-mailem, případně telefonicky. Senioři, kteří dovrší věku 85, 90 a 95+, budou osloveni formou adresného dopisu. Gratulace vždy probíhá po domluvě s jubilantem či jeho příbuznými.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Je zapotřebí vyplnit přihlášku se souhlasem ve smyslu čl. 6 a 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), který je k dispozici na odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno a na webových stránkách MČ Brno-sever ZDE.
8 Na které instituci životní situaci řešit Přihláška se souhlasem je k dispozici na odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno a na webových stránkách MČ Brno-sever ZDE.
9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

ÚMČ Brno-sever, odbor sociálních věcí a školství, Bratislavská 70, Brno, 601 47, kancelář č. 66, 4. NP, paní Bc. Marie Kotoučková, tel.: 545 542 231, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou Průkaz totožnosti.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Souhlas ve smyslu čl. 6 a 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) je k dispozici na odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno a na webových stránkách MČ Brno-sever.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení ///////// 
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace /////////
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány /////////
16 Elektronická služba, kterou lze využít

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: cqubvxs

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy Čl. 6 a 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují //////////
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností //////////
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace  
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobní návštěvou na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno, 601 47, kancelář č. 66, 4. NP, paní Bc. Marie Kotoučková, tel.: 545 542 231, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

24 Související životní situace a návody, jak je řešit //////////
25 Za správnost popisu odpovídá útvar ÚMČ města Brna, Brno-sever, Odbor sociálních věcí a školství.
26 Kontaktní osoba Bc. Marie Kotoučková
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 23.10.2023
28 Popis byl naposledy aktualizován 16.05.2024
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace /////////

Žádost o posečkání úhrady pokuty

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

 

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o posečkání úhrady pokuty nebo místního poplatku nebo rozložení úhrady na splátky u pokut a místních poplatků vyměřených odbory ÚMČ Brno-sever

4

Základní informace k životní situace

Odbor organizační, právní oddělení ÚMČ Brno-sever vymáhá pokuty a místní poplatky vyměřené jednotlivými odbory ÚMČ Brno-sever. Na základě žádosti dlužníka může právní oddělení povolit posečkání pokuty nebo místního poplatku nebo zaplacení ve splátkách.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Daňový subjekt, tj. fyzická nebo právnická osoba, které byla pokuta uložena či místní poplatek vyměřen, zákonný zástupce, zmocněnec nebo prokurista.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Posečkání nebo splátky lze povolit při splnění podmínek stanovených v § 156 odst. 1 Daňového řádu. Povolení může být správcem daně vázáno i na další podmínky.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Dlužník podá žádost, ve které uvede důvod, pro který posečkání pokuty nebo povolení splátek žádá, a navrhne dobu posečkání nebo výši splátek a dobu jejich splatnosti. Žádost lze podat písemně nebo ústně do protokolu.

8

Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, Odbor organizační, Právní oddělení.

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na právním oddělení ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, IV. poschodí, dveře č. 64, v úředních hodinách ÚMČ Brno-sever telefonicky na tel. č. 545 542 297, 545 542 256.

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, zástupce plnou moc, rozhodnutí o uložení pokuty nebo platební výměr o vyměření místního poplatku.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání žádosti o posečkání pokuty nebo povolení splátek je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 400 Kč, který je možno uhradit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-sever, případně poštovní poukázkou na příslušný účet a variabilní symbol, který určí Právní oddělení ÚMČ Brno-sever. Rozhodnutí o posečkání pokuty nebo povolení splátek bude vydáno po zaplacení správního poplatku.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů ode dne podání žádosti

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16

Elektronická služba, kterou lze využít

 

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

18

Jaké jsou související předpisy

 

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o posečkání pokuty nebo povolení splátek lze podat odvolání do 30ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje. Proti výzvě k zaplacení správního poplatku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení, k Odboru rozpočtu a financování MMB prostřednictvím ÚMČ Brno-sever.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce se neuplatňují. Nebude-li zaplacen správní poplatek ve výši 400 Kč ve stanovené lhůtě, řízení se zastaví.

21

Nejčastější dotazy

 

22

Další informace

 

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Právní oddělení, vedoucí Právní oddělení.

26

Kontaktní osoba

JUDr. Morávková Daniela

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.04.2015

28

Popis byl naposledy aktualizován

15.04.2015

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Vítání občánků

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vítání občánků
4 Základní informace k životní situaci Vítání je pořádáno pro děti do jednoho roku věku s trvalým pobytem v městské části Brno-sever a probíhá v obřadní síni ÚMČ Brno-sever na náměstí SNP 33, Brno v závislosti na zájmu rodičů.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Zákonní zástupci dítěte.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Na obřad vítání občánků je dítě a jeho rodina pozvána na základě předem vyplněné přihlášky a souhlasu ve smyslu čl. 6 a 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (GDPR).
7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Je zapotřebí vyplnit přihlášku se souhlasem ve smyslu čl. 6 a 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (GDPR), která je k dispozici na odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno a na webových stránkách MČ Brno-sever ZDE .
8 Na které instituci životní situaci řešit Přihláška se souhlasem je k dispozici na odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno a na webových stránkách MČ Brno-sever ZDE. Další náležitosti týkající se samotného obřadu vítání občánků zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47, Brno. 
9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

ÚMČ Brno-sever, odbor sociálních věcí a školství, Bratislavská 70, Brno 601 47, kancelář č. 66, 4. NP, paní Bc. Marie Kotoučková, tel.: 545 542 231, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou Průkaz totožnosti.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Přihláška se souhlasem ve smyslu čl. 6 a 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (GDPR) - k dispozici na odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno a na webových stránkách MČ Brno-sever ZDE .
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení ///////// 
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace /////////
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány /////////
16 Elektronická služba, kterou lze využít

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: cqubvxs

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy Čl. 6 a 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (GDPR)
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují //////////
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností //////////
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace  
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobní návštěvou na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno, kancelář č. 66, 4. NP, paní Bc. Marie Kotoučková, tel.: 545 542 231, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

24 Související životní situace a návody, jak je řešit //////////
25 Za správnost popisu odpovídá útvar ÚMČ města Brna, Brno-sever, Odbor sociálních věcí a školství.
26 Kontaktní osoba Bc. Marie Kotoučková
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 08.10.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 16.05.2024
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace /////////

Sociální a výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

036

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Sociální a výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

4

Základní informace k životní situaci

Sociálně právní ochranou dětí se dle §1 zákona č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí rozumí zejména:

-          ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

-          ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

-          působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

Sociálně právní ochrana se zaměřuje dle §6 zákona č. 359/1999 Sb. zejména na děti:

-          jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.

-          na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče

-          které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, nebo jde-li o dítě mladší 15 let, spáchaly čin, který by byl jinak trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití

-          které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu,

-          na kterých byl spáchán trestný čin,

-          které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců,

-          které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu,

-          které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů, příp. jiných osob odpovědných za jejich výchovu

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

-          rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu nezl. dítěte

-          samo nezl. dítě

-          školská zařízení, zdravotnická zařízení a jiné orgány, které při své činnosti zjistí potřebu výkonu sociálně právní ochrany k určitému dítěti

-          orgány činné v trestním a přestupkovém řízení (PČR, MP, státní zastupitelství, soudy apod.)

-          každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti, příp. na skutečnosti uvedené v 1. odstavci a to i anonymně

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nezbytné je oznámení životní situace na OSPOD (toto může učinit rodič, dítě, osoba odpovědná za výchovu či kterákoli jiná osoba ve formě písemné, telefonické, ústní). Poté začne OSPOD v dané věci jednat. Postup je vždy individuální dle dané situace, přizpůsoben potřebám klienta a okolnostem.

Obecně platí, že OSPOD shromáždí v opatrovnickém spisu co nejvíce informací týkajících se uvedené záležitosti a ve spolupráci s klientem pak následně hledá nejvhodnější řešení.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Zahájení řešení situace nastává po jejím oznámení, ke kterému může dojít např. jedním z výše uvedených způsobů v bodu č. 6 příp. může OSPOD zahájit řešení situace nezl. dítěte i z vlastního podnětu pokud zjistí, že dochází k situacím uvedeným v bodě 4.

8

Na které instituci životní situaci řešit

OSPOD je místně příslušné dle trvalého pobytu nezl. dítěte, kterého se situace týká.

Pro nezl. děti mající trvalé bydliště na území MČ Brno sever se jedná o ÚMČ Brno sever, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Bratislavská 70, Brno.

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Pracovníci OSPOD jsou rozděleni na kurátory pro mládež (tito se zabývají dětmi a mladistvými, kteří mají nějaký výchovný problém, např. viz §6 zákona č. 359/1999 Sb, odst. c,d – tyto jsou citovány výše v bodu 4) a sociální pracovníky, kteří řeší situace v rodinách.

Obvod je rozdělen podle ulic, ke každé ulici patří jeden sociální pracovník a kurátor pro mládež. Konkrétní seznam pracovníků a kontaktů na ně vč. seznamu svěřených ulic je umístěn na internetových stránkách úřadu.

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro zahájení výkonu sociálně právní ochrany dětí není nutné předkládání dokladů, v průběhu řešení konkrétní situace bývá nutné doložit průkaz totožnosti, rodné listy dětí, rozsudky soudů atd..

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro výkon sociálně právní ochrany dětí se nepoužívají žádné formuláře.

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sociálně právní ochrana dětí je poskytována bezplatně.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty (krom případů správního řízení) nejsou stanoveny, situace se řeší bezodkladně. Pro správní řízení platí lhůty dle správního řádu – zákona č. 500/2004 Sb.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Situace je řešena komplexně, do řešení mohou být tedy zapojeni nejen nezl. děti a jejich rodiče, ale i jiné osoby zodpovědné za výchovu a dále instituce jako např. školy a školská zařízení, odborná zařízení poskytující krizovou intervenci, Policie ČR, soudy, probační a mediační služba, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, střediska výchovné péče, manželské a rodinné poradny, dětské diagnostické ústavy, dětské domovy atd.

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Součinnost a ochota spolupracovat v rámci řešení situace

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Každý pracovník OSPOD disponuje e-mailovou adresou, tyto jsou k dispozci na internetových stránkách úřadu, pro komunikaci lze využít i centrální adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

-     zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

-   usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

-       sdělení č.104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

-      zákon č.94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

-      zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

-   zákon č.218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

-  zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-        zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

-    zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

-   zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

-   zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

18

Jaké jsou související předpisy

Viz výše bod 17.

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Lze se odvolat k Magistrátu města Brna proti prvoinstančním rozhodnutím o:

-  uložení povinnosti využít pomoc odborného poradenského zařízení (§ 12 zákona č. 359/1999 Sb.)

-          uložení výchovného opatření – napomenutí, omezení, dohled (§ 13 zákona č. 359/1999 Sb. a § 43 zákona o rodině)

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-    Dle § 53, odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. jsou rodiče a osoby odpovědné za výchovu nezl. dětí povinni s orgánem sociálně právní ochrany dětí spolupracovat, na základě výzvy se dostavovat k osobnímu jednání, předložit doklady a další potřebné listiny, poskytnout nezbytné informace k výkonu sociálně právní ochrany dětí, jsou povinni umožnit návštěvu pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí v obydlí, případně v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví, případně pro ochranu jeho práv.

-      Neplní-li tyto povinnosti, může jim být orgánem sociálně-právní ochrany dětí uložena pořádková pokuta do výše 20.000,- Kč a to i opakovaně.

-  Zákon o sociálně právní ochraně dětí dále vyjmenovává přestupky na úseku sociálně právní ochrany dětí. Výše sankcí za tyto přestupky je pohyblivá, pokutu lze uložit do výše 20.000,- Kč, 50.000,- Kč nebo 200.000,- Kč.

-     Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že ji svádí k zahálčivému nebo nemravnému životu, umožní jí vést zahálčivý nebo nemravný život, nebo závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let, dopouští se trestného činu ohrožování výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 trestního zákona a může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta

21

Nejčastější dotazy

Veškeré dotazy související se sociálně právní ochranou dětí zodpoví příslušný sociální pracovník nebo kurátor pro mládež.

22

Další informace

Viz Bod 21 a 23.

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Nejvhodnějším způsobem k získání informací o řešení životní situace je osobní návštěva OSPOD, nejlépe na základě předchozí telefonické dohody termínu

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

Např. dávky hmotné nouze, azylové ubytování, náhradní rodinná péče, krizová intervence – viz Internetové stránky Magistrátu města Brna.

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

OSPOD Brno sever

26

Kontaktní osoba

Ludmila Chaloupková, ved. odd. SPOD, tel. 545 542 258

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

7. 10. 2019

28

Popis byl naposledy aktualizován

7. 10. 2019

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace