uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Koordinační harmonogram výkopových prací k 01.06.2024

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Výkopové práce v ulici Rotalova - 16. červenec 2024

Z důvodu sanace bytového domu je od 12. 7. 2024 do 26. 8. 2024 povolen zábor vozovky (14 m2) a chodníku (35 m2) v ulici Rotalova před č. or. 40.

Výkopové práce v ulicích Marie Majerové a Soběšická - 12. červenec 2024

Od 8. 7. 2024 do 30. 11. 2024 je povoleno zvláštní užívání komunikace pro provádění prací na rekonstrukci horkovodu v lokalitě ulice Marie Majerové a ulice Soběšická (v úseku od křižovatky s Marie Majerové po č. or. 124).

Uzavírka Husovického tunelu a ulice Karlova - 24. červen 2024

Od 1. července do 18. srpna bude zcela uzavřený Husovický tunel i ulice Karlova.

Dopravní omezení na Provazníkově, Karlově a Svatoplukově - 31. květen 2024

Vzhledem k postupu prací na velkém městském okruhu Tomkovo náměstí, Rokytova čekají řidiče v následujících týdnech následující omezení: uzavírka Provazníkovy od 1. 6. do 16. 8., úplná uzavírka Karlovy od 2. 6. do 16. 8 a částečná uzavírka Svatoplukovy od 2. 6. do 16. 6.

Údržba chodníků v ulici Jugoslávská - 13. únor 2024

Od 19. 2. 2024 do 31. 7. 2024 je povoleno zvláštní užívání komunikace v ulici Jugoslávská – oba chodníky v úseku Provazníkova–Zemědělská, z důvodu provádění souvislé údržby chodníku a zřízení pracovního místa ve vozovce.

Uzavírka ulic Krkoškova, Zátiší a Fügnerova (Krkoškova - Merhautova) AKTUALIZACE 19.10.2023 - 27. září 2022

Z důvodu rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu, chodníků a vozovky je v termínu od 03.10.2022 do 12.09.2023 vydáno povolení na uzavírku a zvláštní užívání komunikace v ulicích Krkoškova, Zátiší a Fügnerova (v úseku mezi ulicemi Krkoškova a Merhautova). 
Stavba by následně měla probíhat až do konce roku 2023.