uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 3. 2023

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Přechodná úprava provozu - rekonstrukce ulice Útěchovská 6/7 2023 - 25. květen 2023

Z důvodu realizace výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu na ulici Útěchovská je v předpokládaném termínu od 5. 6. 2023 do 5. 7. 2023 stanovena přechodná úprava provozu v ulicích Útěchovská, Zeiberlichova, Dusíkova, Seifertova, Na Kovárně, Školní, Kociánka, Jarmily Kurandové, Myslínova, Křižíkova, třída Generála Píky, Okružní, Gustava Broma, Vlasty Fialové a na dopravní cestě za zastávkou MHD „Útěchovská“.

Přechodná úprava provozu - rekonstrukce ulice Útěchovská - 26. duben 2023

Z důvodu realizace výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu na ulici Útěchovská je v předpokládaném třítýdenním termínu v období od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023 stanovena přechodná úprava provozu v ulicích Útěchovská, Zeiberlichova, Dusíkova, Seifertova, Na Kovárně, Školní, Kociánka, Jarmily Kurandové, Myslínova, Křižíkova, třída Generála Píky, Okružní, Gustava Broma a Vlasty Fialové.

Výkopové práce v ulicích Jurkovičova a Loosova - 28. březen 2023

Z důvodu rekonstrukce plynovodu probíhá od 24. 3. 2023 do 15. 4. 2023 úplná uzavírka místní komunikace III. tř. ulice Jurkovičova. 
Zvláštní užívání komunikace (bez uzavírky) pro výkopové práce bude do 30. 8. 2023 probíhat v lokalitě ulic Jurkovičova a Loosova.

Uzavírka ulice Útěchovská - 8. únor 2023

Z důvodu výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu je od 8. února 2023 do 30. června 2023 uzavřena část ulice Útěchovská.

VMO Tomkovo náměstí: Na Provazníkově projedou řidiči v omezeném režimu - 5. leden 2023

Od 7. do 12. ledna bude provoz v Provazníkově ulici a na Tomkově náměstí omezen na režim 1+1.

Uzavírka ulic Krkoškova, Zátiší a Fügnerova (Krkoškova - Merhautova) - 27. září 2022

Z důvodu rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu, chodníků a vozovky je v termínu od 03.10.2022 do 12.09.2023 vydáno povolení na uzavírku a zvláštní užívání komunikace v ulicích Krkoškova, Zátiší a Fügnerova (v úseku mezi ulicemi Krkoškova a Merhautova). 
Stavba by následně měla probíhat až do konce roku 2023.

Dopravní omezení při stavbě VMO Tomkovo náměstí od 30.04.2022 - 29. duben 2022

Nové dopravní uspořádání bude od soboty 30. dubna platit na Provazníkově ulici. V souvislosti s budováním velkého městského okruhu zde bude provoz bude veden v režimu jednoho jízdního pruhu v každém směru.