uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Odbor sociálních věcí a školství

Bc. Marie Kotoučková referentka oddělení školství, kultury a rodinné politiky 545 542 231
Bc. Tamara Brázdová Justová sociální pracovnice / kurátorka pro mládež 545 542 255
Mgr. Sabina Smutná kurátorka pro mládež 545 542 291
Mgr. Lucia Holubcová sociální pracovnice 545 542 115