uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Uzavírka ulice Jurkovičova - 10. duben 2024

Od 10. 4. 2024 do 8. 6. 2024 je povolena úplná uzavírka a zvláštní užívání komunikace v ulici Jurkovičova v úseku před objekty č. or. 1–7 a před objekty č. or. 8–19 (práce budou rozděleny do 4 samostatných etap) z důvodu provádění souvislé údržby komunikace.

Zhotovitelem je společnost Brněnské komunikace a.s.
Odpovědný pracovník: Ladislav Kuschel, tel.: 602 744 566.