uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Uzavírka ulice Divišova - 4. duben 2024

Od 9. 4. 2024 do 31. 5. 2024 je povolena úplná uzavírka a zvláštní užívání komunikace v ulici Divišova v úseku od ulice Trtílkova po ulici Tomečkova, dále v křižovatce s ulicí Hvozdíková a v ulici Trtílkova před č. or. 4 z důvodu provádění výkopových prací pro pokládku kabelového vedení NN.

Zhotovitelem je společnost Vegacom, a. s.
Odpovědný pracovník: Michal Klein, tel.: 725 936 195.