uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Údržba chodníku v ulici Lozíbky - 13. únor 2024

Od 19. 2. 2024 do 31. 5. 2024 je povoleno zvláštní užívání komunikace v ulici Lozíbky po straně lichých čísel z důvodu provádění souvislé údržby chodníku a zřízení pracovního místa ve vozovce.

Zhotovitelem je firma ZEMAKO, s. r. o.
Odpovědný pracovník: Ing. Petr Novotný, tel.: 777 055 751.