uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Dopravní omezení na Provazníkově, Karlově a Svatoplukově - 31. květen 2024

Vzhledem k postupu prací na velkém městském okruhu Tomkovo náměstí, Rokytova čekají řidiče v následujících týdnech následující omezení:

Uzavírka Provazníkovy
Od 1. do 2. června 2024 od 22 do 6 hodin bude uzavřený úsek od Karlovy po Dukelskou třídu. Objízdné trasy povedou po ulici Karlova, přes Maloměřický most a Valchařskou.
Od 2. června do 16. srpna pak bude Provazníkova průjezdní v 1 pruhu pro každý směr.

Úplná uzavírka Karlovy
Od 2. června do 16. srpna 2024 zůstane uzavřena v úseku od křižovatky s Provazníkovou po orientační číslo 36. Objízdné trasy povedou přes Maloměřický most a Valchařskou.

Částečná uzavírka Svatoplukovy
Od 2. do 16. června 2024 se částečně uzavře Svatoplukova v úseku od Marie Kuncové po Karlovu. Řidiči zde projedou jedním jízdním pruhem v každém směru. Uzavřená bude také křižovatka Svatoplukova – Podsednická. Objízdná trasa do Podsednické povede přes Rokytovu.

Zdroj: kopemezabrno.cz

SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY V MHD NALEZNETE NÍŽE.

vmo 6 8 24

vmo 6 8 24 2

 

 

Výluka autobusů v ulici Provazníkově

Z důvodu úpravy dopravního značení před zahájením následující etapy výstavby Velkého městského okruhu bude od 22:00 v sobotu 1. června 2024 nepřetržitě do 6:00 v neděli 2. června 2024 vyloučen provoz v ulici Provazníkově na mostě přes řeku Svitavu.

autobus přeškrtnutý Autobusové linky 44, 57 a 84 pojedou v úseku Židenice, kasárna – Merhautova obousměrným odklonem ulicemi Karlovou a Valchařskou.

• Na odklonové trase neobslouží žádné nácestné zastávky.

• Zastávku Tomkovo náměstí obslouží v pod novým mostem, ve směru na Lesnou linky 44 a 57 na autobusové zastávce, ve směru do Židenic linky 57 a 84 na tramvajovém ostrůvku.

Schéma dopravních opatření naleznete ZDE.

Dopravní podnik města Brna

vmo 6 8 24 dpmb

 

Výluka autobusů v ulici Karlově

Z důvodu další etapy výstavby Velkého městského okruhu bude od 6:00 v neděli 2. června 2024 do ukončení prací (předpoklad do 16. srpna 2024) vyloučen provoz v ulici Karlově.

autobus přeškrtnutý Autobusová linka 72 pojede v úseku Proškovo náměstí – Merhautova obousměrným odklonem ulicí Valchařskou.

• Vynechá tak zastávku Karlova v obou směrech.

• Zastávku Maloměřický most obslouží na tramvajové zastávce.

• Zastávku Tomkovo náměstí obslouží pod novým mostem, ve směru na Lesnou na autobusové zastávce, ve směru do Obřan na tramvajovém ostrůvku.

autobus přeškrtnutý Autobusová linka 75 pojede v úseku Proškovo náměstí – Židenice, kasárna obousměrným odklonem ulicí Valchařskou a Provazníkovou.

• Vynechá tak zastávku Karlova v obou směrech.

• Zastávku Maloměřický most obslouží na tramvajové zastávce.

• Navíc obslouží zastávku Tomkovo náměstí, v obou směrech v ulici Provazníkově, společně s okružními linkami.

info V souvislosti s postupem stavebních prací dojde od neděle 2. června 2024 k přeložení zastávek Tomkovo náměstí pro tramvajovou linku 4 pod nový most v ulici Tomkovo náměstí.

Autobusová linka N94 bude i nadále jezdit ulicí Valchařskou, zastávku Tomkovo náměstí obslouží obousměrně na tramvajových ostrůvcích, společně s linkou 4.

Schéma dopravních opatření naleznete ZDE.

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na webových stránkách Dopravního podniku města Brna v sekci Jízdní řády.

Dopravní podnik města Brna

vmo 6 8 24 dpmb 2