uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Brno-sever má letos ve finále participativního rozpočtu Dáme na vás čtyři projekty. Podpořte je do konce listopadu! - 1. listopad 2023

Opět je tu listopad, měsíc, kdy můžete hlasovat, které z projektů letošního ročníku participativního rozpočtu budou realizovány. I pro 7. ročník byla městem vyčleněna celková částka 35 milionů korun a jako proveditelných bylo přes léto vyhodnoceno téměř 60 projektů. Neváhejte proto tedy udělit své hlasy projektům ve vaší městské části. 

Již sedmým rokem umožňuje participativní rozpočet občanům města Brna zapojit se do rozhodování a využít vyčleněnou část rozpočtu města pro zlepšení Brna nebo života v něm. Za městskou část Brno-sever postoupily do celoměstského finále hned 4 projekty.

Bezbariérový klub seniorů Erbenova 6: Klub seniorů v Černých Polích se nachází ve sníženém přízemí, vedou k němu ale tři nestejně vysoké schody bez zábradlí. Současný stav je pro hůře se pohybující seniory nevyhovující, a díky projektu by tak mohl klub navštěvovat širší okruh lidí.

Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova: Projekt se dostal do finále již v roce 2021, kdy skončil jako třetí nevítězný. Hřišti u křižovatky ulic Nejedlého a Blažkova se také říká Opávka podle bývalé vysoké prolézačky, která byla v roce 2022 spolu s dalšími herními prvky odstraněna z důvodu havarijního stavu. Městská část Brno-sever poté na hřiště na své vlastní náklady instalovala alespoň jednu novou prolézačku a letos se hřiště na Lesné o podporu pro celkovou rekonstrukci opět uchází.

Zacvič si v Soběšicích: Navrhováno je workoutové hřiště sloužící k venkovnímu cvičení, které by lidé v rozrůstajících se Soběšicích mohli využívat pro zlepšení zdraví a kondice.

Naučná stezka svatého Antoníčka: Interaktivní naučná stezka má propojit stávající a budované relaxační prvky oblasti a několik katastrálních území. Zlepšila by přístupnost, orientaci a informovanost o oblasti v údolí sv. Antoníčka.

V případě zájmu o další podrobnosti nebo pro seznámení se s dalšími projekty můžete navštívit galerii projektů na webové stránce paro.damenavas.cz. Samotné hlasování probíhá opět v období od 1. do 30. listopadu. Každý občan Brna starší 18 let s trvalým bydlištěm v Brně má možnost udělit pět kladných a dva záporné hlasy. Hlasovat lze prostřednictvím webových stránek paro.damenavas.cz nebo také skrze účet na Brno iD. V případě, že nemáte možnost hlasovat elektronicky, můžete tak v daném termínu učinit osobně na Odboru participace Magistrátu města Brna na nové adrese Husova 3, na pobočkách Knihovny Jiřího Mahena nebo také na každoroční panelové výstavě na náměstí Svobody. 

Výstava probíhá v tradičním termínu od 25. října do 9. listopadu a ve vybrané dny zde bude možné hlasovat ve stanu Dáme na vás. Pokud nenastane deštivé počasí, budou se členové týmu Dáme na vás nacházet na náměstí Svobody ve dnech 2. a 6. až 8. listopadu vždy od 10 do 17 hodin. Po ukončení výstavy je najdete na ulici Česká vždy ve středu 15., 22. a 29. listopadu od 14 do 16 hodin. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností vám budou na místě k dispozici koordinátorky, které vám se vším rády pomohou.

Pro aktuální informace o všech akcích, novinkách a projektech můžete sledovat Facebook Dáme na vás.

Nenechte si ujít tuto příležitost a přispějte svým hlasem!

paro 2023