uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Žádost o stavební povolení

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo 209
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o stavební povolení
4 Základní informace k životní situaci Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební vydává jako obecný stavební úřad stavební povolení pro všechny druhy pozemních staveb podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební povolení nevyžadují stavby uvedené v § 103 stavebního zákona a jednoduché stavby uvedené v § 104 stavebního zákona.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Správní řízení ukončené vydáním stavebního povolení.
7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Podání žádosti o stavební povolení
8 Na které instituci životní situaci řešit Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská 70, 601 47   Brno.
9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební 3. patro v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou Doklady k žádosti o stavební povolení jsou stanoveny v části B žádosti o stavební povolení dle vyhlášky 503/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích v platném znění
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení dle jsou dle ust. §112 odst.3 st.zákona v jednodušších případech 60 dnů a ve složitějších 90 dnů od zahájení řízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace § 109 stavebního zákona stanoví, kdo je účastníkem stavebního řízení
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou.
16 Elektronická služba, kterou lze využít Žádost o stavební povolení nelze vyřídit elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Dle zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění
18 Jaké jsou související předpisy  
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravným prostředkem proti rozhodnutí Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor územního stavebního řízení prostřednictvím Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za porušení stavebního zákona se vedou přestupková řízení podle § 178, § 179,§ 180 a §181 stavebního zákona
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace  
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24 Související životní situace a návody, jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

Mgr. Eva Ševečková– vedoucí odboru

26 Kontaktní osoba

Ing. Šestáková Lenka tel: 545 542 287

Ing. Mrňová Lenka tel: 545 542 193

Ing. arch. Sedláková Anežka tel: 545 542 160

Ing. Rézlová Hana tel: 545 542 238

Ing. Balabán Zbyněk tel: 545 542 242

Ing. arch. Buráňová Jana tel: 545 542 241

Ing. Münster Ivana tel: 545 542 244

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1. 1. 2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 18. 11. 2022
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace