uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Ohlášení stavebnímu úřadu

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo 208
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Ohlášení stavebnímu úřadu
4 Základní informace k životní situaci Ohlášení jednoduché stavby, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací podává stavebník na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Ohlašovaná stavba, terénní úprava, zařízení anebo udržovací práce je uvedena v § 104 stavebního zákona
7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Písemným podáním ohlášení na předepsaném formuláři dle vyhl.č. 503/2006 Sb.
8 Na které instituci životní situaci řešit Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská 70, 601 47 Brno.
9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,3. patro v úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou Doklady k ohlášení jsou stanoveny v části B formuláře oznámení o záměru dle vyhl.č. 503/2006 Sb.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Nejsou.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Do 30 dnů ode dne podání ohlášení
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Nejsou.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou.
16 Elektronická služba, kterou lze využít Ohlášení stavebnímu úřadu nelze vyřídit elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Dle zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon
18 Jaké jsou související předpisy  
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Není opravný prostředek.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za porušení stavebního zákona se ukládají pokuty dle § 178, § 179, § 180 a § 181 stavebního zákona
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace  
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24 Související životní situace a návody, jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

Mgr. Eva Ševečková– vedoucí odboru

26 Kontaktní osoba

Ing. Šestáková Lenka tel: 545 542 287

Ing. Mrňová Lenka tel: 545 542 193

Ing. arch. Sedláková Anežka tel: 545 542 160

Ing. Rézlová Hana tel: 545 542 238

Ing. Balabán Zbyněk tel: 545 542 242

Ing. arch. Buráňová Jana tel: 545 542 241

Ing. Münster Ivana tel: 545 542 244

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1. 1. 2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 18. 11. 2022
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace