uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Stížnosti

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

001

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

STÍŽNOST

4

Základní informace k životní situaci

Podání vyjadřující určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým a týká se osobních zájmů osoby, která je učinila. Za stížnost se nepovažují návrhy na zahájení řízení, odvolání, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která podává stížnost a dosáhla věku 18 let. Právnická osoba.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stížnost nemá předepsanou formu a náležitosti, musí být, však patrné kdo ji činí a jaké věci se týká.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Stížnosti se podávají písemně, při ústním podání zaměstnanec sepíše záznam. Stížnosti je možné zaslat poštou, doručit osobně.

8

Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor organizační, I. patro dv. č. 22, telefon 532 151 250

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou požadovány

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář ani forma stížnosti není stanovena.

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů ode dne, kdy byly doručeny ÚMČ Brno-sever. 

O případném prodloužení lhůty (maximálně 60 dnů) rozhodne tajemník úřadu.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Příslušné odbory, kterých se stížnost týká.

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16

Elektronická služba, kterou lze využít

 

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ust. § 16 odst. 2 písm. g), odst. 3, ust. § 17. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 175. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ust. § 16a.

18

Jaké jsou související předpisy

Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., ust. § 102 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, Statutem města Brna, Organizačním řádem ÚMČ Brno-sever, Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou

21

Nejčastější dotazy

 

22

Další informace

 

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Organizační odbor

26

Kontaktní osoba

Tereza Bejčková

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 9. 2007

28

Popis byl naposledy aktualizován

6. 4. 2016

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Formuláře: