uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Povolení kácení dřevin

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

122

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

4

Základní informace k životní situaci

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydávají na svém území jednotlivé úřady městských částí - ÚMČ Brno-sever, OŽP jako orgán ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních a zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem na ÚMČ Brno-sever, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat.
Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob a jde-li o stromy s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
Povolení není rovněž třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem ohrožen život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V tomto případě musí být tento zásah oznámen do 15 dnů od provedení kácení ÚMČ Brno-sever.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Písemná žádost o povolení kácení se podává na ÚMČ Brno-sever, OŽP.

8

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o povolení kácení vyřizuje na území statutárního města Brna ÚMČ Brno-sever.

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o povolení kácení, podaná na příslušný ÚMČ, musí obsahovat:
a) jméno a adresu žadatele
b) doložení vlastnického a nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
e) zdůvodnění žádosti

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k povolení kácení dřevin jsou k dispozici na www.sever.brno.cz nebo v kanceláři č. 34

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Všechny úkony spojené s povolováním kácení jsou bezplatné.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění až do 90-ti dnů

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění může být účastníkem řízení dle § 70 občanské sdružení, za předpokladu dodržení zákonných podmínek.

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

18

Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 10/1994 o zeleni v městě Brně.

Zákon č.500/2004 Sb. (Správní řád)

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k odboru ŽP Magistrátu města Brna, Kounicova 67, a to podáním učiněným prostřednictvím příslušného ÚMČ.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce:

- uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20.000,-Kč (dle § 87 zákona č. 114/92 Sb.) u jednotlivé dřeviny, u skupiny dřevin až 100.000,-Kč.

- uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000,-Kč (dle § 88 zákona č.114/92 Sb.)

21

Nejčastější dotazy

 

22

Další informace

Další podrobné informace poskytnou OŽP ÚMČ Brno-sever a OŽP MMB.

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

OŽP ÚMČ Brno-sever

26

Kontaktní osoba

Ing. Dan Nespěšný, DiS.

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2007

28

Popis byl naposledy aktualizován

29.07.2019

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Formuláře: