uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Registrované partnerství

Uzavřít registrované partnerství lze na ÚMČ města Brna, Brno-sever ve stanovených termínech a čase, nebo na žádost na jiném vhodném místě a čase.

ROZPIS TERMÍNŮ VSTUPU DO PARTNERSTVÍ OD LEDNA DO ČERVNA 2024

ROZPIS TERMÍNŮ VSTUPU DO PARTNERSTVÍ OD ČERVENCE DO PROSINCE 2024