uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

KÚJMK - OŽP - Závazné stanovisko-I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova - 6. únor 2018

Kategorie: Krajský úřad JMK
Vyvěšení :       Vyvěšeno: 6.2.2017 Bude sňato: 22.2.2018