uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce - Záměr obce pronajmout nemovitý majetek -poz.p.č.2 v k.ú. Soběšice - 11. říjen 2018

Ke stažení: Vyvěšeno: 11. 10. 2018 Bude sňato: 26. 10. 2018