uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever - Opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích - 25. březen 2020

 

VV:                Vyvěšeno: 25.3.2020  Bude sňato:  10.4.2020