uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever - Rozhodnutí o umístění stavby č. 454 – Soběšice, Útěchovská - 7. říjen 2019

 

VV:                Vyvěšeno: 7.10.2019  Bude sňato:  23.10.2019