uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

ÚMČ Brno-sever - VV - Oznámení o podání odvolání a stanovení lhůty k vyjádření – Vranovská 33 - 5. duben 2018

Ke stažení: Vyvěšeno: 4.4.2018 Bude sňato: 23.4.2018
odvolání: Vyvěšeno: 4.4.2018 Bude sňato: 23.4.2018
odvolání: Vyvěšeno: 4.4.2018 Bude sňato: 23.4.2018