uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

ÚMČ Brno-sever - Oznámení pokrač.územ. řízení-pod Klariskami - 19. duben 2018

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 19.4.2018 Bude sňato: 7.5.2018

ÚMČ Brno-sever - Usnesení o opravě zřejmých nesprávností – Spolková 11 - 18. duben 2018

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 18.4.2018 Bude sňato: 4.5.2018

ÚMČ Brno-sever - Usnesení o přerušení územního řízení – ul.Kupkova - 13. duben 2018

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 13.4.2018 Bude sňato: 2.5.2018

ÚMČ Brno-sever - Oznámení o zahájení územního řízení – Chodníky Barvy - 6. duben 2018

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 6.4.2018 Bude sňato: 24.4.2018

ÚMČ Brno-sever - Rozhodnutí o umístěné stavby č. 245 – „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická - 6. duben 2018

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 6.4.2018 Bude sňato: 24.4.2018

ÚMČ Brno-sever - VV - Oznámení o podání odvolání a stanovení lhůty k vyjádření – Vranovská 33 - 5. duben 2018

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 4.4.2018 Bude sňato: 23.4.2018
odvolání: Vyvěšeno: 4.4.2018 Bude sňato: 23.4.2018
odvolání: Vyvěšeno: 4.4.2018 Bude sňato: 23.4.2018