uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever - Usnesení - Durďákova 5 - polyfunkční budova - 3. červenec 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 3.7.2020  Bude sňato:  20.7.2020

MMB - R8/094. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku - 3. červenec 2020

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 3.7.2020 Bude sňato: 20.7.2020

VV-MMB - stanovení přechodného DZ - Hvězdová - 3. červenec 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 3.7.2020  Bude sňato:  20.7.2020
mapa                Vyvěšeno: 3.7.2020  Bude sňato:  20.7.2020

VV-MMB - stanovení přechodného DZ - ul. Bratislavská 78-80 - 3. červenec 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 3.7.2020  Bude sňato:  20.7.2020
mapa                Vyvěšeno: 3.7.2020  Bude sňato:  20.7.2020

ÚMČ Brno-sever - I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova - 2. červenec 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 2.7.2020  Bude sňato:  20.7.2020

ÚMČ Brno-sever - Vyrozumění - Vranovská 33 – čp.699 – umístění a povolení nástavby a přístavby stávajícího objektu - 2. červenec 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 3.7.2020  Bude sňato:  20.7.2020

VV-MMB - stanovení přechodného DZ - Merhautova 51 - 30. červen 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 30.6.2020  Bude sňato:  16.7.2020
mapa                Vyvěšeno: 30.6.2020  Bude sňato:  16.7.2020

ÚMČ Brno-sever - Rozhodnutí – „Vranovská č.p. 699/33 – umístění a povolení nástavby a přístavby stávajícího objektu - 30. červen 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 30.6.2020  Bude sňato:  16.7.2020

VV-MMB - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Francouzská - 26. červen 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 26.6.2020  Bude sňato:  13.7.2020
mapa                Vyvěšeno: 26.6.2020  Bude sňato:  13.7.2020

MMB - R8/093 - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku - 26. červen 2020

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 26.6.2020 Bude sňato: 13.7.2020

VV-MMB - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci -Lesnická - 25. červen 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 25.6.2020  Bude sňato:  13.7.2020
mapa                Vyvěšeno: 25.6.2020  Bude sňato:  13.7.2020

ÚMČ Brno-sever -Oznámení o pozvání k ústnímu jednání – Nejedlého 8,10,12 – stavební úpravy tří bytových domů - 24. červen 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 24.6.2020  Bude sňato:  9.7.2020

VV-MMB -stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci -Musilova - 24. červen 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 23.6.2020  Bude sňato:  27.7.2020
mapa                Vyvěšeno: 23.6.2020  Bude sňato:  27.7.2020

VV-MMB -stanovení přechodné úpravy provozu na PK-MK II. třídy, Merhautova, Brno - 23. červen 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 23.6.2020  Bude sňato:  9.7.2020
mapa      1           Vyvěšeno: 23.6.2020  Bude sňato:  9.7.2020
mapa         2        Vyvěšeno: 23.6.2020  Bude sňato:  9.7.2020

Obecně závazná vyhl. č. 14/2020 - 23. červen 2020

Kategorie: Právní předpisy statutárního města Brna

Obecně závazná vyhl. č. 15/2020 - 23. červen 2020

Kategorie: Právní předpisy statutárního města Brna

VV- MMB - stanovení přechodného DZ - ul. Helfertova 7c - 22. červen 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 22.6.2020  Bude sňato:  8.7.2020
mapa                 Vyvěšeno: 22.6.2020  Bude sňato:  8.7.2020

ÚMČ Brno-sever - Sdělení – Drobného 20, Novostavba - 22. červen 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 22.6.2020  Bude sňato:  8.7.2020

VV- MMB - Rozhodnutí - Drobneho_46 - 22. červen 2020

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 22.6.2020  Bude sňato:  8.7.2020

MMB - R8/092. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku - 22. červen 2020

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 22.6.2020 Bude sňato: 8.7.2020