uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV - MMB - Návrh změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM -Areál Jaselských kasáren - 7. leden 2019

Kategorie: MMB - OÚPR
VV:              Vyvěšeno: 7.1.2019 Bude sňato: 22.2.2019