uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - Návrh opatření obecné povahy - ul. Přadlácká - 3. leden 2019

 

VV:                Vyvěšeno: 3.1.2019  Bude sňato:  21.1.2019
mapa:             Vyvěšeno: 3.1.2019  Bude sňato:  21.1.2019