uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR - MO MZ - přijímaní klientů - 19. květen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
MO: Vyvěšeno: 19.5.2020 Bude sňato: 30.6.2020Ministerstvo zdravotnictví ČR - MO MZ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 25.05.2020 - 19. květen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
MO: Vyvěšeno: 19.5.2020 Bude sňato: 30.6.2020Ministerstvo zdravotnictví ČR - MO MZ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 25.05.2020 - 18. květen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
MO: Vyvěšeno: 18.5.2020 Bude sňato: 30.6.2020Ministerstvo zdravotnictví ČR - MO MZ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami do 25.05.2020 - 18. květen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
MO: Vyvěšeno: 18.5.2020 Bude sňato: 25.5.2020Ministerstvo zdravotnictví ČR - MO MZ - maloobchodní prodej a služby od 18.05.2020 do 25.05.2020 - 18. květen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
MO: Vyvěšeno: 18.5.2020 Bude sňato: 25.5.2020Ministerstvo zdravotnictví ČR - MO MZ - hromadné akce od 18.05.2020 do 25.05.2020 - 18. květen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
MO: Vyvěšeno: 18.5.2020 Bude sňato: 25.5.2020Obecně závazná vyhl. č. 10/2020 - 15. květen 2020

Kategorie: Právní předpisy statutárního města Brna

VV- MMB - Zahájení stavebního řízení VMO Tomkovo náměstí VMO Rokytova - 13. květen 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 13.5.2020  Bude sňato:  15.6.2020
žádost                Vyvěšeno: 13.5.2020  Bude sňato:  15.6.2020

KÚJMK - ODBOR DOPRAVY - VV - VV-Oznámení o zahájení správního řízení-„I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí,I/42 Brno VMO Rokytova - 13. květen 2020

Kategorie: Jiné

 

VV:                Vyvěšeno: 13.5.2020  Bude sňato:  15.06.2020
Źádost:                Vyvěšeno: 13.5.2020  Bude sňato:  15.06.2020

DV - Kokyová Božena - 11. květen 2020

Kategorie: Dražební vyhlášky
DV : Vyvěšeno: 11.5.2020 Bude sňato: 21.7.2020

VV- MMB - VV veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská. - 7. květen 2020

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 7.5.2020  Bude sňato:  18.6.2020

Blokové čištění 2020 - 8. duben 2020

Kategorie: Blokové čištění
Harmonogram blokového čištění     Vyvěšeno 8.4.2020 Bude sňato:  30. 10. 2020

Odbor stavební ÚMČ Brno-sever Opatření obecné povahy
dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích

      Blokové čištění MK  
Vyvěšeno 8.4.2020  Bude sňato: 30. 10. 2020

Odbor dopravy Magistrátu města Brna Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

                                          Vyvěšeno: 8.4. 2020 Bude sňato:

30.10.2020

Odbor dopravy Magistrátu města Brna Opatření obecné povahy
dočasný zákaz stání na průjezdních úsecích silnice

  Vyvěšeno: 8.4. 2020 Bude sňato: 30.10.2020


 

VV- MMB - VV veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území - 6. duben 2020

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 6.4.2020  Bude sňato:  25.6.2020

VV- MMB - VV veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (2) - 6. duben 2020

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 6.4.2020  Bude sňato:  25.6.2020

Harmonogram blokového čištění 2020 - 17. březen 2020

Kategorie: Blokové čištění
Ke stažení: Vyvěšeno: 17. 3. 2020 Bude sňato: 30. 10. 2020

Zveřejnění rozpočtových opatření MČ Brno-sever - 6. leden 2020

Kategorie: Rozpočet
Ke stažení: Vyvěšeno: 6. 1. 2020 Bude sňato: 31. 12. 2020

Oznámení o zveřejnění rozpočtu MČ Brno-sever na rok 2020 - 13. prosinec 2019

Kategorie: Rozpočet
Ke stažení: Vyvěšeno: 13. 12. 2019 Bude sňato: 20. 12. 2020

Rozpočet MČ Brno-sever na rok 2020 - 13. prosinec 2019

Kategorie: Rozpočet
Ke stažení: Vyvěšeno: 13. 12. 2019 Bude sňato: 20. 12. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-sever na období 2021-2025 - 26. září 2019

Kategorie: Rozpočet
Ke stažení: Vyvěšeno: 26. 9. 2019 Bude sňato: 10. 9. 2020

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-sever na období 2021-2025 - 23. srpen 2019

Kategorie: Rozpočet
Ke stažení: Vyvěšeno: 23. 8. 2018 Bude sňato: 10. 9. 2020