uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitou věc - pozemek p.č. 706 - 21. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 21.2.2020 Bude sňato: 9.3.2020

ÚMČ Brno-sever- VV -Návrh opatření obecné povahy-dočasný zákaz zastavení-ul.náměstí SNP - 21. únor 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 21.2.2020  Bude sňato:  18.3.2020
příloha                Vyvěšeno: 21.2.2020  Bude sňato:  18.3.2020

VŘ - ÚMČ Brno-Černovice - referent přestupkového řízení - 20. únor 2020

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 20.20.2020 Bude sňato: 26.2.2020

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitou věc - pozemky dle seznamu 20.2.2020 - 20. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 17.2.2020 Bude sňato: 4.3.2020

EON - 11.3.2020 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Brno-Lesná, ul.Kupkova č.o.10-č.o.46 sudá str. - 20. únor 2020

Kategorie: Ostatní
Ke stažení:   Vyvěšeno: 20.2.2020 Bude sňato: 11.3.2020
Mapa:   Vyvěšeno: 20.2.2020 Bude sňato: 11.3.2020

VV- MMB - stanovení přechodného DZ - Durďákova (Helfertova - Muchova) - 20. únor 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 20.2.2020  Bude sňato:  9.3.2020
mapa:            Vyvěšeno: 20.2.2020  Bude sňato:  9.3.2020

8/11 zasedání Zastupitelstva - 19. únor 2020

Kategorie: Svolání zasedání zastupitelstva
Ke stažení: Vyvěšeno: 19.2.2020 Bude sňato: 9.3.2020

EON - 12.3.2020 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie-Brno - Cejl č.o. 99 - 19. únor 2020

Kategorie: Ostatní
Ke stažení:   Vyvěšeno: 19.2.2020 Bude sňato: 13.3.2020

Obecně závazná vyhl. č. 1/2020 - 19. únor 2020

Kategorie: Právní předpisy statutárního města Brna

Obecně závazná vyhl. č. 2/2020 - 19. únor 2020

Kategorie: Právní předpisy statutárního města Brna

ÚMČ Brno-sever- Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením ve společném územním a stavebním řízení – Třískalova 5 - 17. únor 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 17.2.2020  Bude sňato:  4.3.2020

VV - oznámení o uložené písemnosti - Dana Rošická - 17. únor 2020

Kategorie: Uložené písemnosti
DV : Vyvěšeno: 17.2.2020 Bude sňato: 4.3.2020

ÚMČ Záměr - OSZV - provozování nestátního zdravotnického zařízení – provozování ortodontie - 17. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 17.2.2020 Bude sňato: 4.3.2020

ÚMČ Záměr - OSZV - provozování nestátního zdravotnického zařízení – provozování stomatologické praxe - 17. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 17.2.2020 Bude sňato: 4.3.2020

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitou věc - pozemky dle seznamu 17.2.20 - 17. únor 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 17.2.2020 Bude sňato: 4.3.2020

KÚJMK - Odbor životního prostředí - Prodloužení tramvajové trati v ul.Merhautova na sídliště Lesná - 17. únor 2020

Kategorie: Jiné

 

VV:                Vyvěšeno: 17.2.2020  Bude sňato:  19.03.2020

ÚMČ Brno-sever Nabízí k pronájmu byt - FRANCOUZSKÁ 51, BRNO, podlaží 1, byt č. 1, 1+1 - 14. únor 2020

Kategorie: Nabídky bytů k pronájmu
Ke stažení: Vyvěšeno: 14.02.2020 Bude sňato: 03.03.2020

ÚMČ Brno-sever Nabízí k pronájmu byt - HÁLKOVA 15, BRNO, podlaží 1, byt č. 2,1+1 - 14. únor 2020

Kategorie: Nabídky bytů k pronájmu
Ke stažení: Vyvěšeno: 14.02.2020 Bude sňato: 03.03.2020

ÚMČ Brno-sever Nabízí k pronájmu byt - JURKOVIČOVA 12, BRNO, podlaží 9, byt č. 22, 2+1 - 14. únor 2020

Kategorie: Nabídky bytů k pronájmu
Ke stažení: Vyvěšeno: 14.02.2020 Bude sňato: 03.03.2020

ÚMČ Brno-sever Nabízí k pronájmu byt - SVITAVSKÉ NÁBŘEŽÍ 15, BRNO, podlaží 1, byt č. 2, 3+1 - 14. únor 2020

Kategorie: Nabídky bytů k pronájmu
Ke stažení: Vyvěšeno: 14.02.2020 Bude sňato: 03.03.2020