uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Odbor rozvoje a investic

Ing. Petr Rizner (vedoucí odboru)

Ing. Eva Velkovová (referentka-technička)
Ing. arch. Olga Strublová (referentka pro územní rozvoj)